OREA HOTELS s.r.o.

2001 nad 1 mil. Kč
Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 15 hotelů po celé České republice v těch nejatraktivnějších lokalitách. Firma je členem CIMEX GROUP. Ve spolupráci s realitními a poradenskými firmami koncernu nabízí společnost vlastníkům hotelů a investorům do hotelových nemovitostí komplexní servis.
Implementované řešení

V roce 2001 jsme ve společnosti Orea Hotels a.s. (v té době Orea a.s.) úspěšně realizovali projekt implementace informačního systému Vision ERP. Systém byl instalován ve všech hotelech řetězce Orea po celé ČR a nastaven tak, aby se prostřednictvím pravidelných denních replikací scházely veškeré informace o účetních jednotkách v centrále. Pražská centrála má tak denně aktuální informace o hospodaření svých středisek, možnost porovnávat jednotlivá střediska a zasahovat do jejich účetních postupů. Centrálně je potom možno vyhodnocovat výsledky a saldokonta, provádět platby a připravovat podklady pro daňová přiznání za celou společnost.  Součástí řešení je také rozhraní na systém Oracle Hospitality OPERA, z něhož jsou daňové doklady z přijatých plateb přenášeny do Vision ERP. Vzhledem k počtu hotelů a velkým vzdálenostem mezi nimi je celý systém spravován centrálně včetně aktualizací a řešení jakýchkoliv problémů.

Řešení je vystavěno na SQL databázovém serveru společnosti Sybase s využitím nástroje „Remote database“. Klientem systému je standardně dodávaná aplikace Vision ERP obohacená o speciálně vytvořené tiskové výstupy. Tyto výstupy řeší zmíněný on-line kontroling celé společnosti. 

V současné době se systémem pracuje asi 80 uživatelů a celá účetní jednotka zpracovává ročně řádově miliony účetních dokladů. Implementace Vision ERP přinesla výrazné zlepšení kontroly nad jednotlivými středisky, možnost vyhodnocování jednotlivých středisek i celé společnosti, srovnání výsledků v různých letech a velké úspory při údržbě systému.

Implementované moduly:

  • Ekonomika
  • Zásobování a sklady
  • CRM
  • Spisová služba
  • Procesy

Implementované moduly

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru