OREA HOTELS s.r.o.

Společnost OREA HOTELS s.r.o. je největší český hotelový řetězec. V současné době jej tvoří 17 hotelů po celé České republice v těch nejatraktivnějších lokalitách. Hotely operují pod značkou OREA HOTELS EXCLUSIVE a OREA HOTELS CLASSIC.
Společnost OREA HOTELS s.r.o. byla založena v prosinci 1992. Jejím cílem je  rozšíření ubytovacích kapacit na trhu hotelů střední a vyšší kategorie nejen v  České republice.
Více informací najdete na www.orea.cz.
"Implementace nového systému přinesla výrazné zlepšení kontroly a hodnocení výsledků středisek ve střednědobém horizontu."
OREA HOTELS s.r.o.
OREA HOTELS s.r.o.

počet zaměstnanců:

rok implementace: 2001 počet uživatelů: 80

Implementované řešení

V roce 2001 jsme ve společnosti Orea Hotels a.s. (v té době Orea a.s.) úspěšně realizovali projekt implementace informačního systému Vision ERP. Systém byl instalován ve všech hotelech řetězce Orea po celé ČR a nastaven tak, aby se prostřednictvím pravidelných denních replikací scházely veškeré informace o účetních jednotkách v centrále. Pražská centrála má tak denně aktuální informace o hospodaření svých středisek, možnost porovnávat jednotlivá střediska a zasahovat do jejich účetních postupů. Centrálně je potom možno vyhodnocovat výsledky a saldokonta, provádět platby a připravovat podklady pro daňová přiznání za celou společnost. Vzhledem k počtu hotelů a velkým vzdálenostem mezi nimi je celý systém spravován centrálně včetně aktualizací a řešení jakýchkoliv problémů.

 

Řešení je vystavěno na SQL databázovém serveru společnosti Sybase s využitím nástroje „Remote database“. Klientem systému je standardně dodávaná aplikace Vision ERP obohacená o speciálně vytvořené tiskové výstupy. Tyto výstupy řeší zmíněný on-line kontroling celé společnosti. 

V současné době se systémem pracuje asi 80 uživatelů a celá účetní jednotka zpracovává ročně řádově miliony účetních dokladů. Implementace nového systému přinesla výrazné zlepšení kontroly nad jednotlivými středisky, možnost vyhodnocování jednotlivých středisek i celé společnosti, srovnání výsledků v různých letech a velké úspory při údržbě systému.