Informační systém pro správu nemovitostí

Vše, co potřebujete pro správu domu v jednom balíčku, který poslouží stejně dobře bytovému družstvu jako společenství vlastníků nebo správní firmě.
Modul s názvem Nájemné a údržba nemovitostí spojuje běžné ekonomické agendy firmy se speciální podrobnou evidencí hospodářských středisek, domů, bytů, garáží a nebytových prostor včetně pasportizací.
Kromě obvyklé evidence kontaktů na samosprávy a SVJ umožňuje snadnou a přehlednou evidenci a sledování nákladů na jednotlivé objekty, plánování oprav a revizí. Nechybí ani evidence plateb, dluhů a dlužníků a souvisejících upomínek a penalizací.
Dostáváte jediný balík, který řeší kompletně vše od účetnictví, nájemného, fakturací, mezd a evidence majetku až po doplňující úlohy, jako je workflow, evidence písemností nebo evidence porad.

Specifické funkce pro bytová družstva

  • agendy evidence hospodářských středisek, domů, bytů, garáží, nebytových prostor, uživatelů, evidence vztahů jednotlivých prostor a uživatelů,
  • evidence měřidel (patních i v jednotkách), historie odečtů, cejchování měřidel,
  • pasportizace domů a jednotek,
  • evidence kontaktů na samosprávy a SVJ,
  • evidenci složení výboru SA a SVJ,
  • sledování nákladů na objekty, plánování oprav a revizí včetně jejich evidence podle objektů,
  • předpisy nájmů, evidence plateb, dluhů a dlužníků, upomínky, penalizace, splátkové kalendáře,
  • hromadné úpravy nájemného a záloh, evidenci aktuálního stavu záloh na opravy a jejich rozpočet na nájemce,
  • vyúčtování nájemného a služeb; evidenci převodů jednotek do vlastnictví,
  • evidence právních případů (pole s možností vkládání stavu).

Mám zájem o prezentaci systému
Souhlasím se zpracováním údajů