Skupina AROCO - AROMA

2000 nad 1 mil. Kč
Výrobní skupina AROCO - AROMA tvoří koncern, který dominuje výrobcům vonných a chuťových látek, a to nejen v České republice. Tato 100% česká výrobní skupina je výrobcem:
 • syntetických vonných látek
 • parfémových kompozic
 • přírodních extraktů
 • sladkých i kořenitých potravinářských přísad a barev
 • aromatických látek a barev do krmiv a krmných směsí
 • aromatických látek určených pro rybářské potřeby

Původní stav nevyhovoval

Stav před implementací informačního systému Vision ERP byl podobný jako v řadě jiných firem v 90. letech, kdy byly využívány různé účetní, mzdové a skladovací programy, dostupné informační systémy pro výrobu atd. Další nevýhodou bylo, že každá pobočka používala pro svoji potřebu jiný informační systém. Interně informace proudily přes počítačovou síť, nebo se předávaly na disketách mezi pobočkami. Bylo velmi těžké shromažďovat aktuální data, vyhodnocovat je a efektivně řídit celou společnost.

Výběr informačního systému

V roce 2001 se společnost rozhodla pro výběr informačního systému, který by pokryl veškeré potřeby a byl by pro celou výrobní skupinu jednotný. Při výběrovém řízení se ukázalo, že všem požadavkům nejlépe vyhovuje ERP systém Vision. Teprve se zavedením informačního systému Vision došlo k propojení všech poboček a všech činností v rámci celé společnosti. Implementace informačního systému přispěla k rychlejšímu a efektivnějšímu řízení společnosti, k vyhledávání rizik a slabých stránek jak v oblasti obchodu, nakupování, výroby a skladování.

Jedním z rozhodujících faktorů při výběru byla stabilita a výkon databázové platformy SYBASE ASA, uživatelský komfort, otevřenost systému, dohledatelnost mezi navazujícími doklady a podpora uživatelů.

Specifické požadavky na systém byly splněny

Vzhledem k tomu, že výrobní skupina AROCO - AROMA má ve svém sortimentu také potravinářské výrobky, je nezbytné vyhovět legislativním požadavkům o dohledatelnosti výrobních šarží a toků jednotlivých surovin. Dále bylo nutné při výběru firemního informačního systému zohlednit i možnost evidence lihového hospodářství. Veškeré záznamy o přesunech a nákupech lihu musí být velmi pečlivě evidovány a dokladovány zejména k legislativním účelům a k případným kontrolám orgánů státní správy.

Výrobní skupina AROCO – AROMA má tři výrobní divize, které kladou na řízení výroby velké požadavky, proto byl při výběru ERP systému dalším rozhodujícím faktorem způsob zpracování výrobního modulu. Díky konzultantům firmy Vision bylo možno implementovat téměř všechny potřeby a požadavky společnosti.

Systém se neustále přizpůsobuje novým požadavkům

Skupina AROCO – AROMA disponuje vlastním IT oddělením. Pracovníci se postupně naučili systém upravovat a spravovat. S pomocí konzultantů se aktivně podílí na jeho provozu a vývoji podle svých představ a potřeb celé výrobní skupiny. Některé funkcionality, které jsou již dnes běžnou součástí standardu Visionu, vzešly právě z implementace a používání ve společnosti. V současné době, podle slov administrátora systému Petra Šeby, nabízí Vision ERP stále více možností a je otevřenější než před dvaceti lety, kdy se implementoval. Společnost nyní uvažuje o dalším rozšíření a vylepšení systému především v oblasti řízení a plánování výroby a také řízení skladového hospodářství.

Hlavní přínosy projektu

 • Dostupnost dat ze všech poboček
 • Sjednocení agend do jednoho systému
 • Řízení výroby
 • Evidence lihového hospodářství
 • Vyhovět legislativním požadavkům státní správy ČR a EU

Cíle projektu

 • Přehled o zakázkách
 • Zlepšení práce se skladovými položkami, rychlá reakce na chybějící suroviny
 • Úspora času při řízení výroby
 • Evidence lihového hospodářství
 • Evidence smluvních vztahů
 • Možnost rozšiřování a úpravy systému
 • Silný nástroj pro udržení nastaveného certifikovaného systému ISO 14001, 9001 a HACCP
 • Splnění požadavků GDPR
 • Řízení lidských zdrojů
Implementace a začátek využívání IS Vision znamenal pomyslný předěl v životě Aromy. Společnost se tím posunula o značný kus dopředu, společně s realizovanou reorganizací.
Pavel Foret
Pavel Foret
ředitel skupiny AROCO-AROMA

Mám zájem o podobné řešení.

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru