6 výhod servisního portálu aneb Mějte svůj Vision pod kontrolou

redakce 1 minuta 06. 12. 2019
Tipy pro uživatele
Servisní portál, který najdete na našem webu, je určený především pro objednávky konzultací, řešení různých problémů nebo přizpůsobení systému Vision ERP, hlášení reklamací a zasílání návrhů na vylepšení systému.

Využití servisního portálu přináší tyto výhody:

1.     Plná kontrola nad všemi požadavky na jednom místě

Můžete on-line sledovat, kdo, kdy a co do portálu zadal. Zobrazuje se tu také, kdo ve Visionu požadavek řeší, v jakém stavu se požadavek nachází a jaký je termín pro ukončení. Jsou zde vidět upřesňující dotazy, veškerá komunikace i případné cenové nabídky.

2.     Ochrana výdajů vaší společnosti

Přístup k portálu má u vás ve firmě pouze autorizovaná osoba (popř. osoby), která by měla shromažďovat všechny požadavky od uživatelů a předem posuzovat jejich oprávněnost. Ta také může chránit firmu před zbytečnými výdaji, které může jinak způsobit neuvážené zadávání zakázek neautorizovanými osobami ve firmě.

3.     Úplná zastupitelnost

Při využívání portálu nezávisí vyřešení problému na jednom určitém člověku, protože přehled má každý, kdo má na portál přístup. Řešení proto neovlivní nenadálá nepřítomnost nebo pracovní neschopnost určité osoby, která se problémem dosud zabývala, ať už na straně klienta nebo ve Visionu.

4.     Dostupnost i mimo kancelář

Přístup k portálu máte vždy, když jste připojeni na internet. Stav vašich požadavků můžete sledovat odkudkoli.

5.     Účelná rychlost

Portál vás navede k co nejpřesnějšímu vyplnění vstupních informací vašeho tiketu. Díky tomu můžeme následně rychle a přesně určit, kterému odborníkovi ve firmě se má požadavek předat. Odpadá upřesňující komunikace, která jinak výrazně prodlužuje dobu řešení.

6.     Vaše nápady přispějí k vylepšení Visionu

Máme zájem o vaše nápady a návrhy na úpravy Visionu, které vylepší a usnadní i vaši práci v ERP systému. Pokud v tiketu zvolíte kategorii "Námět na vylepšení", váš návrh bude zaznamenán, konzultován s dalšími odborníky a předán do vývoje.

Pokud stále ještě nevyužíváte náš servisní portál, požádejte nás o jeho zprovoznění. Je k tomu třeba písemné pověření podepsané oprávněnou osobou. Pověření platí pro konkrétní vyjmenované uživatele, kterým bude následně portál zpřístupněn.

Další blogové příspěvky