Rekordní Retail Summit 2020: byli jsme u toho!

Petra Batók 2 minuty 10. 02. 2020
Novinky
Obří třídenní svátek retailu zaznamenal letos rekordní účast více než 1100 manažerů a expertů z oboru. Vision Praha byl jedním z partnerů a mohli jste nás potkat u našeho stánku. Mohli jste se s námi potkat a probrat možnosti, které skýtá pokročilý software pro maloobchod i velkoobchod.

Vision ERP pro retail

Retail Summit 2020 se do 26 leté historie tohoto největšího setkání aktérů našeho maloobchodního trhu zapsal nejvyšší účastí přes 1 100 manažerů a expertů. Doposud nevídaná byla i otevřenost a konkrétnost řady vystoupení, která potvrdila, že se „opravdu něco děje“ a i náš trh vstupuje do nové fáze rozvoje. Vzniká ekosystém nového retailu, ve kterém je mnoho vzájemně propojených prodejních a komunikačních kanálů. Díky novým technologiím je vše nejen rychlejší, ale i výrazně transparentnější. Klíčovým strategickým imperativem se proto stává udržitelnost a férový vztah se všemi partnery i s celkovým sociálním a životním prostředím. Více se dočtete v článku o konferenci.


Retail News


Jaké bylo poslání Retail Summitu 2020?

  • Dodávat pravidelný přísun informativních a inspirativních vystoupení předních domácích i zahraničních podnikatelů, manažerů i expertů.
  • Podporovat intenzivní výměnu názorů a zkušeností a vzájemnou komunikaci jednotlivých hráčů obchodního trhu – retailerů a výrobců, domácích a mezinárodních firem, kamenných i internetových obchodníků.
  • Vytvářet ideální podmínky pro řadu oficiálních i neformálních jednání směřujících k rozšíření stávající spolupráce či uzavírání nových obchodů
Náš stánek najdete v předsání vedle vchodu do salonku plzeňského Prazdroje. Přijďte nás pozdravit, těšíme se na vás!


Další blogové příspěvky