Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava vybrala pokročilý ERP systém k řízení výroby a skladů

redakce 4 minuty 07. 05. 2020
ERP systémy
Vedení Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie z Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava se rozhodlo pro zavedení komplexního informačního systému, který jim pomůže zejména s plánováním kapacit výroby. Z nabídnutých řešení si vybrali Vision ERP, který pokryje všechny potřeby katedry včetně těch individuálních.
vsb-3.jpgKatedra připravuje studenty na řešení problémů spojených s průmyslovou praxí a provádí také vlastní výzkum a vývoj.

K dispozici jsou laboratoře konvenčního obrábění a víceprofesní laboratoř obrábění s CNC stroji a CAD/CAM učebnou, která je vhodná i pro školení pracovníků z praxe.

Dále je k dispozici standardně vybavená laboratoř metrologie a laboratoř nástrojů s digitálním mikroskopem pro měření opotřebení a podobných parametrů. V neposlední řadě je to rozvíjející se laboratoř montáže.

Od Excelu k pokročilému ERP systému

Agendu spojenou s výrobou spravovali dosud pedagogové ve společné excelovské tabulce, což se ukázalo jako problém zejména v době zvýšených požadavků na výrobu, jako je testování nebo výroba prototypů. Nedařilo se efektivně plánovat kapacity, jak popisuje odborný asistent Antonín Trefil: „Každý z kolegů si bez předchozí konzultace jinak naplánoval praktické ukázky v laboratořích, se kterými jsem nepočítal, a tím se nám na jednom pracovišti potkávalo více akcí najednou. Potřebovali jsme je logisticky naplánovat a rozprostřít v čase i vzhledem k plánovaným odstávkám v důsledku dovolené, servisu, školení, konferencí apod.“

Při výběru systému pro český software Vision ERP podle Antonína Trefila rozhodlo více faktorů: finanční dostupnost, pokrytí potřeb pracoviště a přístup obchodního zástupce firmy Vision Praha, který vzbudil očekávání úspěšného výsledku.
V tuto chvíli ještě probíhá implementace, kterou mírně zkomplikovalo uzavření vysokých škol v důsledku opatření proti koronaviru. Po jejím dokončení systém pokryje oblast financí (přehled o nákladech na výrobu a výzkum), plánování výroby a skladové hospodářství.

Průběh implementace

VSB-2.jpgSpolupráce zatím funguje velice dobře – bez nejmenšího problému,“ uvádí Antonín Trefil. „V systému jsme si zatím mohli vyzkoušet vedení skladů. Všichni pracovníci mají možnost si ověřit stav materiálu, rezervovat si materiál pro výzkum, nástrojů, přístrojů a měřidel. Využíváme už i evidenci obchodních partnerů, a tak mají všichni pracovníci ve Vision ERP přístup ke všem kontaktním osobám spolupracujících firem.“

Se systémem pracují pouze zaměstnanci a interní doktorandi katedry, studentům bude systém prezentován u praktických ukázek v laboratořích a ve výuce. Budou tak mít možnost vidět, jakým způsobem pracují systémy pro řízení výrobních podniků a jakým efektivním způsobem se dá podnik řídit, především jak mít rychle a jednoduše vždy po ruce manažerské informace. Dále se pak studenti dozví, jak se efektivně sdílejí informace napříč firmou, jak si uchovat historii výroby.

Je pro ně výhodou, že uvidí v praxi, co se dá zautomatizovat a jak ušetřit čas, pokud rutinní rozhodování nechají na systému dle předem nastavených kritérií.
 

Další blogové příspěvky