Izolačka neboli mimořádný příspěvek při nařízené karanténě ve verzi 197.126

redakce 2 minuty 12. 03. 2021
Novinky
Příspěvek pro zaměstnance v karanténě schválil parlament začátkem března. Získat by ho měl každý zaměstnanec, kterému byla po 28. únoru 2021 nařízena povinná karanténa.

Zpracování izolačky ve Vision ERP podrobně popisujeme v nápovědě.

Co je to izolačka?

Jde o mimořádný příspěvek pro zaměstnance, kterému byla po 28. 2. 2021 nařízena povinná karanténa. Účelem je přispět zaměstnanci k dávce nemocenského pojištění tak, aby měl co nejmenší finanční ztráty a byl motivován k dodržování povinné karantény.

Izolačka je platná od 1. března do 30. dubna 2021.

Zaměstnavatelé si příspěvek mohou odečíst od svého odvodu pojistného. V případě, že by se dostali s odvodem do červených čísel, si mohou zažádat u ČSSZ o přeplatek. Informaci o sníženém odvodu oznámí zaměstnavatel ČSSZ v pravidelně podávaném měsíčním přehledu.

Rozdíl mezi karanténou a izolací vysvětluje ČSSZ v aktualitě z 11. března takto:

Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby (tj. osoby bez příznaků), která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Technické řešení

Abychom tuto novinku mohli zapracovat do Vision ERP, musí nejprve ČSSZ vytvořit a poskytnout jak potřebné formuláře, tak technické řešení. To bude podle úřadu k dispozici do dvou týdnů, aby bylo možné zpracovat mzdy za březen podle nových pravidel. Sledujte prosím novinky v RSS kanálech v ERP, kde najdete nejaktuálnější informace.

Jak se zaměstnavatel dozví, že je jeho zaměstnanec v karanténě nebo v izolaci?

V obou případech lékař vystaví eNeschopenku. Osobě bez příznaků, s rizikovým kontaktem, se nařizuje karanténa. Lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény na eNeschopence, s diagnózou Z209 a do kolonky profese uvede slovo „karanténa“.

Osobě s příznaky nebo prokázaným onemocněním COVID 19 se nařizuje izolace. Lékař při onemocnění COVID použije při vystavení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti tiskopis eNeschopenky s diagnózou indikující jak dočasnou pracovní neschopnost, tak izolaci (U071)do pole profese může uvést slovo „izolace“.
Současně od pondělí 22. 3. 2021 bude na straně ČSSZ nasazeno do produkce technické řešení, které na podkladě použití diagnózy indikující izolaci doplní tuto informaci do notifikace pro zaměstnavatele i v případě, pokud lékař informaci o nařízení izolace neuvede. Pracujeme na tom, aby se v návaznosti tato informace objevila také ve Vision ERP.

 Podrobnější informace uvádí na svém webu ČSSZ v aktualitě z 18. 3. 2021.

Podmínky pro získání příspěvku

Výše příspěvku je 370,- Kč za 1 den v karanténě nebo v izolaci. Je možné ho čerpat po dobu prvních 14 dní. Součet denní nemocenské náhrady a příspěvku nesmí být vyšší než 90 % průměrného hrubého výdělku. Pokud bude součet vyšší, příspěvek se krátí.
Na příspěvek nemá zaměstnanec nárok, pokud mu byla karanténa nařízena dříve než 1. 3. 2021. Nelze ho poskytnout ani v případě karantény nařízené do 5 dnů po návratu ze zahraničí s výjimkou pracovních cest.

Další informace, příklady výpočtu i řešení různých situací najdete na webu MPSV.

Další blogové příspěvky