Legislativní změny na rok 2024 - aktualizováno

redakce 2 minuty 20. 12. 2023
Novinky
S koncem roku opět přicházejí novinky v legislativě. Naplánovali jsme jejich uvolnění do jednotlivých verzí tak, aby pro vás bylo jejich nasazení co nejpohodlnější. Změny k účetnictví jsou již k dispozici v aktualizaci.

Nasloucháme svým zákazníkům, proto jsme se rozhodli ještě před koncem roku nepřicházet s úplně novou verzí systému. Abyste nemuseli řešit přechod na verzi 205, budou důležité změny v účetnictví promítnuty ještě do stávající verze č. 203. Získáte je proto aktualizací stávající verze, která je k dispozici od poloviny prosince letošního roku.

Proč je stávající verze vhodnější? Nová verze systému vždy obsahuje velké množství změn ve všech agendách, je proto náročnější ji dobře otestovat a zbavit veškerých rizik. Stávající verze č. 203 se používá již řadu měšíců a kromě nutné nové legislativy v ní další novinky nenajdete. Přesto i při její instalaci dbejte na obvyklý správný postup a zálohujte si důležitá data. Se vším vám rádi pomůžeme.

Aktuální informace týkající se databáze ARES

Státní správa provedla přesun systému ARES na novou adresu. Pro bezproblémové využívání informací z tohoto portálu v našem programu je nezbytné provést aktualizaci systému Vision ERP na verzi 3.0.43.0814 nebo vyšší, která je napojena na tuto novou adresu.

Verze 203: Zaměření na oblast účetnictví a DPH

Balíček změn je uveřejněný ve sbírce zákonů jako zákon 349/2023 Sb. dne 12. 12. 2023. Před koncem roku 2023 rozhodně nainstalujte posledně uveřejněnou verzi Vision ERP – Upgrade nejméně: 203.76 a klient verze nejméně 3.0.43.804. Bude obsahovat nejnutnější změny pro rok 2024:

  • Nastaví novou sníženou sazbu od r. 2024 na 12 %, druhou sníženou sazbu zruší (0).
  • Zohlední § 37a a přechodné ustanovení k osvobození DPH u knih, kdy v případě přijetí platby v r.2023 byl vystavený doklad na přijatou úplatu a při vyúčtování v r. 2024 se osvobození, nebo nová sazba či nové procento sazby uplatní jen na cenu převyšující již zdaněný základ daně, pokud vyúčtování není na nižší částku. To Vision ERP respektuje v případě, že jak na dokladu vystaveném na základě úplaty, tak i na vyúčtování je uplatněna jen jedna sazba, nebo osvobození. Pokud je vyúčtování na nižší částku, procenta a sazby zůstávají z dokladu na přijatou úplatu.
  • Pokud se budete přihlašovat do režimu vylučování kursových rozdílů, při použití funkce: obrazek_2023-12-18_125619656.png v dialogu účetní závěrky, nebo při použití funkce účetního dokladu: obrazek_2023-12-18_125819553.png , budou takto zúčtované nerealizované kurzové rozdíly označeny, následné sestavy budou připraveny až budou potřebné.
  • Pro správné vykázání obratu ve Výkazu zisku a ztráty jsme přidali položku do účtového rozvrhu pro šestou účtovou třídu, abyste si mohli označit účty, které do obratu dle nových ustanovení zákonů patří. Nyní v update verze 203 se nová položka účtového rozvrhu obrazek_2023-12-18_125127270.pngpro šestou účtovou třídu vašeho účtového rozvrhu zatrhne. Změny ve výkazu zisku a ztráty budou provedeny později.

Další úpravy související s novými ustanoveními zahrnují změny vyplývající z § 37a a přechodných ustanovení Vládního konsolidačního balíčku 2024. Tyto změny se týkají zdanění procentem platné sazby pro částky převyšující zdaněnou zálohu a osvobození od DPH v případě existujících daňových dokladů.

Důležité jsou také úpravy výpočtu a zaúčtování nerealizovaných úroků, což zahrnuje nový režim vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů.

​Majetek:

Jedná se o novelizovaný zákon o daních z příjmů § 30e - Odpisování vozidla kategorie M1 a následující §§ 30f, 30g - viz zákon 349/2023 Sb.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-349#cast10. Konsolidační balíček mění mimo jiné i podmínky pro uplatňování mimořádných odpisů, a to pouze na silniční motorová bezemisní vozidla pořízená mezi 1. 1. 2024 a 31. 12. 2028. Přesný návod, jak postupovat, najdete v nápovědě.

Ke stažení

Zde je dokument s kompletním popisem všech změn. Najdete zde i konkrétní návody na to, jak pracovat s novinkami.
Zde najdete komplení informace k ukončení roku 2023 a přechod na účtování v roce 2024.

Novinky v oblasti mezd se budou řešit ve verzi č. 205, kterou vydáme ve druhé polovině ledna.

Verze 205: Novinky pro rok 2024

Verze 205 bude přinášet další změny související s rokem 2024 a k dispozici bude ve druhé polovině ledna příštího roku. Zaměří se na oblast mezd a další aspekty, které budou mít vliv na vaše účetnictví a správu fakturace. Kromě toho v ní najdete i další inovace, o kterých vás budeme včas informovat.

O novinkách ve mzdách podrobně píšeme v další novince na blogu.
V dalším článku se dozvíte o tom, co přinese verze č. 205 do ostatních agend.

Další blogové příspěvky