Finanční bezpečnost s kvalitním ERP systémem: klíč k efektivnímu dodržování právních a regulačních předpisů

Petra Batók 4 minuty 06. 03. 2024
ERP systémy
Finanční ředitelé čelí neustálému tlaku na zajištění bezpečnosti a integrity finančních operací svých firem. V době, kdy se právní a regulační prostředí neustále transformuje, je klíčové mít v po ruce takový podnikový informační systém, který dokáže efektivně monitorovat, řídit a hlavně dodržovat všechny požadavky. Zde nastupují ERP (Enterprise Resource Planning) systémy, které se staly velmi účinným nástrojem pro finanční ředitele při dosahování finanční bezpečnosti. Jejich výhodou je propojení všech agend firmy od účetnictví a mzdy přes sklady, výrobu, péči o zákazníky (CRM), správu dokumentů a workflow, projektové řízení až po reporting.

Kontrola transakcí

ERP systémy nabízejí vynikající kontrolu nad finančními transakcemi. Tyto systémy umožňují sledovat každou transakci od začátku do konce. To zahrnuje záznamy o platbách, fakturační cykly, náklady a příjmy. „V systému probíhá na pozadí prakticky non-stop vyhodnocování všech záznamů,“ říká Petr Klapka ředitel české firmy Vision software s.r.o., která vyvíjí podnikové informační systémy přes 30 let. „Díky tomu program identifikuje nepravidelnosti a nápadné výkyvy v transakcích dříve, než by to dokázal kterýkoliv člověk. To je klíčové pro odhalení potenciálního podvodu nebo chyby,“ dodává Petr Klapka. Systém je také zpravidla schopný na tuto chybu nebo nepravidelnost uživatele aktivně upozornit, aby mohl včas zasáhnout. V rámci funkce „workflow“ je definovaný postup při schvalování různých transakcí a dokumentů lidmi ve firmě, systém daný dokument automaticky předá přímo tomu, kdo je oprávněný jej schválit nebo podepsat.

Transparentnost usnadní audit

ERP systémy automaticky ukládají záznamy o všech transakcích, což zvyšuje auditovatelnost a transparentnost finančního procesu. Ekonomové a auditorní týmy mají k dispozici kompletní historii transakcí a mohou snadno provádět revize a auditovat finanční operace. Toto je neocenitelným nástrojem pro zajištění souladu s právními a regulačními požadavky.

Porušení zákona je prakticky vyloučené

Riziko porušení zákona může být pro firmu finančně i reputačně ničivé. ERP systémy pomáhají minimalizovat toto riziko tím, že implementují pravidla a kontrolní mechanismy, které varují před možnými porušeními. Například, systémy mohou upozornit na nedovolené transakce, nedodržení interních pravidel a mnoho dalších potenciálních problémů. „Dodavatelé informačních systémů mají povinnost přizpůsobovat své produkty stávajícím předpisům a nařízením,“ říká Petr Klapka. „Proto neustále sledujeme vývoj legislativy včetně všech prováděcích předpisů. Velká část práce našeho vývoje spočívá právě v zajištění toho, aby výstupy naprosto odpovídaly všem legislativním požadavkům a uživateli prakticky neumožnily toto obejít,“ vysvětluje Petr Klapka.
Efektivní finanční plánování a analýzy
Pokud chce management firem činit kvalifikovaná rozhodnutí, potřebují dostupné a aktuální informace nejen pro finanční plánování a analýzy. ERP systémy umožňují rychle získat přístup k důležitým datům a vytvářet podrobné přehledy. Je důležité vidět data ze všech agend v reálném čase, a to je v ERP systému samozřejmostí. Moderní technologie umožňují např. i zobrazování důležitých informací ze systému na mobilních zařízeních či je mít neustále na očích např. na velké obrazovce v místnostech pro management.

Depositphotos_11240840_XL-1.jpg

Finanční bezpečnost chrání celou firmu

Výhoda ERP systému spočívá v tom, že umožňuje automatizovat finanční procesy, což snižuje riziko chyb, umožňuje rychlé získání aktuálních dat, a poskytuje lepší kontrolu nad finančními operacemi. ERP systémy také často obsahují funkce pro dodržování právních a regulačních požadavků, což pomáhá firmám minimalizovat riziko porušení zákona.
Finanční bezpečnost je klíčovým prvkem každé úspěšné firmy. Kvalitní ERP systémy jsou nedocenitelným nástrojem pro finanční ředitele, kteří chtějí dodržovat právní a regulační požadavky a minimalizovat riziko porušení zákona. Tyto systémy umožňují precizní kontrolu, auditovatelnost, a transparentnost finančních operací, což vede ke zvýšené efektivitě a bezpečnosti. S ERP systémy mohou finanční ředitelé spolehlivě spravovat finanční procesy a dosahovat finanční bezpečnosti, která je v dnešním dynamickém podnikovém světě nepostradatelná.
 

Další blogové příspěvky