Když chcete ve Visionu schovat ceny

Martin Šťastný 1 minuta 12. 12. 2018
Tipy pro uživatele
Není vždy žádoucí, aby všichni uživatelé měli přístup k nákupním, evidenčním i prodejním cenám. Jak pracuje funkce, která ve Visionu umožňuje tyto informace ukrýt před vybranými uživateli?
Původní restrikce "oPrices (Uživatel nesmí vidět evidenční ceny)" byla doplněna o novou funkčnost, která umožňuje zobrazovat/pořizovat položky příjemek, aniž by uživatelé viděli evidenční ceny. Tato restrikce se týká i kalkulovaných cen.
   Dále byly vytvořeny 2 nové restrikce: "oViewNakupCen (Uživatel nesmí vidět nákupní ceny)", která se týká dodavatelských cen a "oViewProdCen (Uživatel nesmí vidět prodejní ceny)", která se týká prodejních a nabídkových cen.
 
    Ve všech případech byly odpovídající dialogy upraveny tak, aby položky s cenami byly "skryty", ale zároveň aby nebyla omezena funkčnost systému, zejména co se týče pořizování nových záznamů.
    Výjimku tvoří prohlížeče akčních cen, hlavičkových fakturačních slev a dokladů uskutečněného plnění, které se uživatelům s restrikcí "oViewProdCen (Uživatel nesmí vidět prodejní ceny)" vůbec nezobrazí.
 
    SQL dotazy jednotlivých prohlížečů (jak základních, tak podřízených prohlížečů na dialozích) byly upraveny tak, že základní varianty neobsahují databázová pole ani vypočtené sloupce týkající se nákupních (dodavatelských), evidenčních a prodejních cen.
    Tyto sloupce budou do SQL dotazu daného prohlížeče přidány automaticky systémem před jeho inicializací (v případě neexistence odpovídající restrikce).
    Odpovídajícím způsobem bude nutné upravit případné uživatelské varianty prohlížečů, v opačném případě nebude možné tyto varianty použít.
 
    Seznam všech prohlížečů (vč. jednotlivých polí/sloupců) naleznete v nápovědě, zde je přehled těch nejdůležitějších:
    - vydané objednávky v plánu dopravy
    - položky vydané objednávky
    - grupované položky vydané objednávky
    - položky nabídky
    - skladové položky na položce nabídky
    - práce a služby na položce nabídky
    - položky stálé objednávky
    - položky přijaté objednávky
    - položky příjemky
    - grupované položky příjemky
    - položky předpříjemky
    - položky výdejky
    - grupované položky výdejky
 
    Na úrovni sestav lze dané omezení uživatelsky řešit buďto nastavením sdílení jednotlivých sestav vybrané skupině uživatelů, příp. globálním systémovým skriptem vyvolávaným při tisku sestavy (System.OnInvokeReport).
 

Další blogové příspěvky