Chystáte se příští rok účtovat ve funkční měně?

redakce 2 minuty 20. 09. 2023
ERP systémy
Jedna z nejzásadnějších změn v oblasti účetnictví z poslední doby vstoupí v platnost již od začátku roku 2024. Firmy tak budou mít možnost účtovat nejen v českých korunách, ale také v EUR, USD nebo GBT. Uvažujete o zavedení této novinky ve své firmě? Vyplňte krátkou anketu a dejte nám o tom vědět, je to opravdu důležité. Odpovědi slosujeme a výherce získá vstup na konferenci Vision ERP 2023 zdarma!

Úprava bude účinná ještě před vydáním nového zákona o účetnictví, kde byla původně navržena. Zdali na tuto možnost naváže i možnost placení daní v cizí měně a jak budou navržena přechodná ustanovení, bude předmětem dalšího legislativního procesu - pravděpodobně k tomu dojde někdy v dalších letech.

Dle zveřejněných závěrů budou tedy zdaňovány pouze realizované kurzové rozdíly, tzn. ty, které vznikají při úhradách závazků a pohledávek v cizí měně. Pokud jsou evidovány cizoměnové pohledávky a závazky k rozvahovému dni, vznikají přeceněním nerealizované kurzové rozdíly, které by do základu daně nově nevstupovaly. Tzn. kurzová ztráta by nebyla daňově uznatelným nákladem a kurzový zisk by nebyl zdanitelným výnosem. I zde budou důležitá přechodná ustanovení.

Změna si vyžádá velké zásahy do systému

Konkrétní znění navrhovaných změn a prováděcí předpisy nejsou zatím k dipozici. Pro Vision ERP to bude znamenat celou řadu velkých zásahů, které je potřeba řádně analyzovat, provést a otestovat při dost velké časové tísni.
Dovolujeme si Vás proto oslovit s prosbou o informaci, zda jsou výše zmíněné změny v účtování ve vaší firmě aktuální, resp. kdy a jestli vůbec byste případně chtěli začít účtovat v cizí funkční měně. Velmi nám to pomůže v tom, abychom věděli, kolik máme času na provedením zmíněných zásadních změn v systému.

Stručnou anketu vyplňte prosím zde.

Další blogové příspěvky